Eftersom det av någon anledning blir en hel del dubbla inbetalningar av medlemsavgiften måste vi nu meddela alla:

Ni som upptäcker att ni gjort en dubbel inbetalning måste själv höra av er till föreningen för att få tillbaka pengarna. Om ni gjort en dubbel inbetalning och inte meddelar oss detta, får den inte stå kvar och räknas som ny medlemsavgift för nästkommande år, utan tillfaller då föreningen som övriga intäkter.

Många glömmer också att skriva sitt namn och sin adress på inbetalningslapparna och detta medför att vissa tyvärr inte registreras som medlemmar eller får sitt medlemskort. Det är för stor kostnad för oss att efterlysa dessa hushåll via PlusGirot (50 kr/sökning). Ni som betalat in och inte fått ert medlemskort, hör av er till oss.

OBS! Ni som får ert medlemskort har alltså betalat in avgiften.