Vad gör Bunkeflostrands villaförening för dig som medlem?

 • Vi har ett rabatthäfte med erbjudanden från företag med lokal anknytning.
 • Vi abetar aktivt med och ställer krav på kommunen om skola, trafik,
  nybyggnad, miljö m.m.
 • Vi inbjuder till informationsmöten och diskussionsforum kring händelser
  i vår stadsdel.
 • Vi samarbetar med skolan och med andra föreningar.
 • Vi anordnar Valborgsfirande, barnloppis, föredrag, julkonsert m.m.
 • Vi ger ut BunkefloBladet med läsvärd information.
 • Vi marknadsför oss till alla i Bunkeflostrand med hjälp av give-aways.

 

Vi hoppas även att du tycker att detta är viktigt och vi ser dig mycket gärna som medlem! Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi göra för vårt Bunkeflostrand. Vår förhoppning är att många här i Bunkeflostrand känner att vi gör ett bra jobb och att alla villaägare därför aktivt vill stödja oss som betalande medlemmar. Har du idéer, synpunkter eller förslag? Hör då av dig!

 

Sist men inte minst – medlemsavgiften för 2020 är 200:-,
som sätts in på PlusGiro 433 51 01-4 eller swish 1233551694

E-post: styrelsen@bunkeflostrand.nu • www.bunkeflostrand.nu