En påminnelse till dig som har hund

I Bunkeflostrand gäller koppeltvång under tiden 15 mars-15 september och upplockningstvång hela året
enligt Malmö stads hundstadga.

Strandängarna med dess växt- och djurliv är något som vi alla ska vara rädda om. Tillsammans har vi ansvar
för denna specifika miljö. Vi måste ta hänsyn och respektera dess olika livsformer och följa de regler
och förordningar som gäller för området. Som en del i detta är det viktigt att du som hundägare tar din del av
ansvaret och håller din hund kopplad HELA ÅRET när du och din hund vistas på strandängarna.
Våra strandängar unika och förtjänar verkligen vår respekt och vårt hänsynstagande
– oavsett om vi är hundägare eller inte.

Du finner mer information som rör hundar och de bestämmelser som gäller dig som ägare eller vårdare
på Malmö stads webbplats, www.malmo.se/hund,