Här ser du en del av våra give-aways, dvs ge-bort-saker.
Vi delar ut dessa vid våra olika evenemang såsom temakvällar,
marknadsföringsdagar, årsmöten, Valborg, julmarknader m.m.
Mycket uppskattat!